Zdjęcie czarno-białe. Chłopiec krzyczący do mikrofonu.

 

O projekcie

Dostęp­na kul­tu­ra to pro­jekt Fun­da­cji Ini­cja­tyw Spo­łecz­nych Mili Ludzie – gru­py miłych osób, od wielu lat zaan­ga­żo­wa­nych w róż­no­rod­ne dzia­ła­nia społeczne i kulturalne.

Naszym celem jest zwiększenie udziału osób, które na co dzień mają utrudniony dostęp do kultury, w:

pokazach filmowych,

spektaklach teatralnych,

festiwalach muzycznych,

koncertach,

wystawach i

wielu innych działaniach, których organizatorem są instytucje, organizacje pozarządowe oraz osoby lub grupy nieformalne.

Od 2012 roku współpracujemy z organizatorami wydarzeń kulturalnych w całej Polsce:

przygotowując audyty dostępności wydarzeń i instytucji,

pomagając w zwiększeniu dostępności wydarzeń kulturalnych,

przygotowując audiodeskrypcję i napisy oraz tłumaczenie na polski język migowy do filmów i spektakli teatralnych,

organizując wydarzenia kulturalne dostępne także dla osób z różnymi niepełnosprawnościami,

szkoląc i prowadząc warsztaty dla osób pracujących w kulturze i nie tylko.

 

Zachęcamy do kontaktu – czekamy na Wasze maile, wiadomości na facebooku czy po prostu przekaz myśli!

   

  Partnerzy

  Kampanię „Dostępna kultura” prowadzimy od 2012 roku. 

  W tym czasie mieliśmy przyjemność pracować naszymi miłymi partnerami

  Masz pytania lub propozycje?

  Organizujesz wydarzenie kulturalne, dostępne dla osób z niepełnosprawnościami?

  Twoja instytucja wprowadziła ulepszenia i jest bardziej dostępna?

  Potrzebujesz wsparcia w postaci audytu, konsultacji lub szkolenia dla pracowników?

  Strona została wykonana w ramach projektu "Wielkopolska kultura - dostępna!" współfinansowanego ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

  Przedstawione treści wyrażają poglądy realizatora projektu i nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Samorządu Województwa Wielkopolskiego.